Podporujeme rozvoj mladých
talentov v oblasti AI

Pripravujeme nadaných študentov na budúce
profesionálne zameranie v oblasti technológií a inovácií.

z dane na vzdelávanie študentov pre lepšiu budúcnosť Slovenska

Občianske združenie BrAIn bolo založené s cieľom rozvoja mladých talentov v oblasti informatiky, inteligentných technológií a umelej inteligencie. Založili ho výskumníci z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, ktorí považujú podporu talentu v tejto oblasti za kľúčovú na urýchlenie prenosu technológií a zvýšenie inovácií na Slovensku.

Našou víziou je:

 • aby talentovaní, angažovaní, čestní a podnikaví ľudia vytvárali spoločne lepšie Slovensko
 • prispievať k rozširovaniu poznania v oblasti informatiky a inteligentných technológií s prepojením na spoločenské a humanitné vedy
 • inšpirovať k inovatívnemu mysleniu a rozvíjať talent pre profesionálny život

Vaše 2% z dane pomôžu študentom naplniť svoj potenciál

Podporte nás 2% z dane. Toto sú naše údaje na poukázanie 1% – 3% z dane na vyplnenie tlačív pre právnickú osobu,
fyzickú osobu alebo zamestnanca:

 • Názov organizácie: BrAIn
 • Sídlo: Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava – Staré Mesto
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 54263930
 • Číslo účtu (IBAN): SK57 8330 0000 0024 0234 8500
 • Kontakt: info@ozbrain.sk

Pomáhame rozvoju mladých talentov v oblasti AI

V závislosti od objemu vyzbieraných financií použijeme finančné prostriedky na tieto aktivity:

Prepájame nádejné talenty s expertmi doma aj v zahraničí

 • cestovné náklady a iné náklady súvisiace s prácou na zaujímavom projekte
 • náklady na organizáciu podujatí na prepojenie talentovaných ľudí s firmami, napr. Better_AI meetup

Podporujeme projekty talentovaných študentov

 • úhrada kurzov v oblasti informatiky, inteligentných technológií a umelej inteligencie
 • pokrytie nákladov spojených s prípravou na štúdium v oblastiach, v ktorých potrebuje študent pomôcť

Pomáhame mladým ľuďom dostať sa do sveta

 • úhrada nákladov na zahraničné konferencie, kampusy, stáže, letné školy, pobyty v zahraničí

Rozvíjame komunikačné zručnosti študentov

 • financovanie komunikačných kurzov s cieľom zlepšenia zručností v popularizácii vedeckých poznatkov
 • úhrada priamych nákladov na realizáciu seminárov, prednášok a iných popularizačných aktivít
Talents_Gavornik
“Stáž mi umožnila realizovať môj záujem o previazanosti technológií so spoločnosťou. Získal som skúsenosti s etickým hodnotením systémov umelej inteligencie. Bolo mi poskytnuté stimulujúce prostredie, ktoré podporuje a oceňuje interdisciplinaritu ako kľúčový prvok vedeckého výskumu na svetovej úrovni.”

Adrián Gavorník

Študoval som interdisciplinárny program spoločenských vied na Maastrichtskej univerzite. Postupom času sa môj záujem zúžil na štúdium vzťahov medzi technológiami a spoločnosťou a vplyvov rôznych naratívov na vedu a technológie, a to najmä na disruptívne technológie, ako je AI. V súčasnosti v tomto úsilí pokračujem štúdiom na Viedenskej univerzite. Som presvedčený, že odborné znalosti z oblasti spoločenských vied sú nevyhnutnou a cennou súčasťou toho, aby sa AI vyvíjala a zavádzala spôsobom, ktorý bude prospešný pre všetkých.

(Stáž v KInITe od 1/2022.)

KiNIT_ozbrain_portraits_hajkova
“Výskum umelej inteligencie je veľmi dynamický a každý rok prináša nové objavy, ktoré dokážu meniť celé odvetvia tejto vedy. Stáž v KInITe mi umožňuje spolupracovať s odborníkmi a učiť sa od nich ako prispievať k tomuto posunu umelej inteligencie, na slovenskej i svetovej úrovni.”

Karolína Hájková

Študujem umelú inteligenciu na VU Amsterdam a zaujímam sa o počítačové videnie, evolučné algoritmy a NLP.  Práca, ktorú KInIT robí pre Slovensko a výskum je dôvodom prečo som hneď vedela, že by som bola rada jeho súčasťou. Je to skvelá iniciatíva nielen pre slovenský výskum inteligentných technológii no i cesta ako motivovať šikovných študentov zostať na Slovensku. Myslím si, že je dôležité, aby mladí ľudia vedeli, že kvalitný výskum pod vedením skúsených odborníkov sa dá robiť aj na Slovensku.

(Stáž v KInITe od 2/2024.)

Talents_Horvathova
“Stáž mi umožnila oboznámiť sa s oblasťou výskumu umelej inteligencie. Dostala som tiež možnosť viesť svoj vlastný projekt pod odborným vedením talentovaných a otvorených ľudí, ktorí sa veľmi radi podelia o svoje znalosti, debatujú a pomáhajú.”

Andrea Horváthová

Na Design Academy Eindhoven som študovala dizajn nových médií. Tam som mala možnosť pracovať na mnohých dizajnových projektoch zameraných na výskum. Počas štúdia na univerzite som skúmala témy súvisiace so strojovým učením a Big Data, a to ma priviedlo k tomu prihlásiť na stáž v KInITe.

​​Počas stáže som začala pracovať na projekte, ktorý som sama iniciovala, a tak som sa sama priblížila k téme výskumu. Po ukončení štúdia som sa rozhodla prijať ponuku pracovať v inštitúte na plný úväzok ako komunikačná špecialistka a vizuálna dizajnérka.

(Stáž v KInITe od 9/2021 do 8/2022)

Talents_Hromadka
“Stáž v KInITe je zábavná, občas náročná, avšak stojí za to. Spolupracoval som a učil som sa od úžasných ľudí, cítil som sa ako súčasť tímu. Po realizácii 2 veľkých výskumných projektov som nadobudol neoceniteľné teoretické a praktické zručnosti a nový zápal do mojej kariéry. Stáž v KInITe je skúsenosť, ktorá sa ťažko vyrovná akejkoľvek inej.”

Timo Hromádka

Študoval som informatiku na King’s College v Londýne. V rámci bakalárskej práce som sa zaoberal detekciou falošných správ. Bolo pre mňa neuveriteľné, ako sa počítače dokážu naučiť porozumieť nielen číslam, ale aj textu – je na tom niečo fascinujúce. Do KInITu som sa rozhodol prihlásiť kvôli rôznorodým a zaujímavým projektom. Po tom, ako som na univerzite získal prvotný obraz ako viesť výskum, som to chcel zažiť na vyššej úrovni, ktorá bude mať vplyv na svet. A to doslova.

(Stáž v KInITe od 7/2022 do 1/2023.)

Karas_KiNIT_ozbrain_portraits
“Stáž v KInITe mi otvorila bránu do sveta umelej inteligencie, kde som mohol zažiť nielen teoretické koncepty, ale aj praktické výzvy a inovácie. Získal som príležitosť nechávať sa inšpirovať skúsenými profesionálmi, prehlbovať svoje odborné, praktické zručnosti a nadväzovať cenné kontakty.”

Peter Karas

V súčasnosti študujem aplikovanú informatiku na magisterskom stupni na STU FEI. Mojím záujmom vo všeobecnosti je širšie porozumenie umelej inteligencie, či už z matematického alebo softvérového hľadiska. Aktívne pracujem na inovatívnom AI projekte v oblasti zdravotníctva, ktorý sám inicializujem. O KInITe som sa dozvedel prostredníctvom svojho kamaráta, ktorý mi ukázal príležitosť rozvíjať svoje schopnosti v oblasti AI. Rozhodol som sa pridať k komunite AI výskumníkov, pretože verím, že táto skupina poskytuje prostredie pre zdieľanie vedomostí a spoluprácu, čo považujem za kľúčové pri rozvoji v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti.

(Stáž v KInITe od 8/2022.)

Talents_Melisek
“Učím sa od tých najlepších a spolupracujem s odborníkmi. Veľkým prínosom je široké spektrum zdieľania znalostí a osobného rozvoja, či už je to v rámci účasti na seminároch alebo diskusie s PhD študentami. Snažím sa odniesť si z každej príležitosti toho čo najviac a naučiť sa niečo nové.”

Martin Melišek

Ako študent informatiky na FIIT STU som mal prvú príležitosť stretnúť sa s pedagógmi, ktorí pôsobili na fakulte a neskôr sa stali súčasťou KInITu. Už vtedy ma upútala ich zanietenosť, odbornosť a zmysel pre odovzdanie znalostí študentom. Po pár rokoch štúdia som sa rozhodol začať svoju profesionálnu kariéru a osloviť práve KInIT, kde sa našla vhodná pozícia pre študenta so zameraním na prácu na medzinárodnom projekte. Zaujal ma najmä výskum v rôznorodých oblastiach ako napr. boj proti dezinformáciám s využitím umelej inteligencie.

(Stáž v KInITe od 3/2023.)

Nagy_OzBrain
„V rámci projektu EÚ som sa venoval náročnej oblasti výskumu dezinformácií. Spolupracoval som s výnimočnými slovenskými vedcami v oblasti AI, ktorí mi poskytli neoceniteľnú podporu a vždy vítali otvorenú diskusiu. Stáž mi pomohla prehĺbiť si poznatky o najmodernejších NLP technikách.“

Tomáš Nagy

Ako študent interdisciplinárneho magisterského programu Social Data Science na RWTH Aachen University sa zaujímam o prienik dátovej vedy, sociálnych vied a etiky. Popri štúdiu pracujem ako výskumný asistent na Weizenbaumovom inštitúte v Berlíne, kde sa zameriavam predovšetkým na podporu výskumníkov s výpočtovými metódami, najmä na aplikáciu spracovania prirodzeného jazyka (NLP). Stáž v KInITe som si vybral najmä pre projekty inštitútu, ktoré prinášajú významný spoločenský prospech.

(Dobrovoľník v KInITe od 7/2023.)

Talents_Remis
“Stáž v KInITe je obohacujúca skúsenosť. Zlepšil som sa nielen v programovaní a riešení problémov, ale vďaka práci v tíme aj v reportingu a tímovej spolupráci. Stáž v KInITe by som odporučil vyskúšať každému, kto sa zaujíma o umelú inteligenciu.”

Tomáš Remiš

Momentálne študujem na Gymnáziu Jura Hronca a v budúcnosti by som sa chcel venovať dátovej vede. O KInITe som sa dozvedel v roku 2022, keď moja škola dostala ponuku na exkurziu KInITu.

Na stáž som sa rozhodol prihlásiť nielen preto, že sa zaujímam o umelú inteligenciu, ale aj preto, že som veril, že KInIT mi poskytne jedinečnú príležitosť zdokonaliť sa v programovaní a naučiť sa nové koncepty, s ktorými by som inak neprišiel do kontaktu.

(Stáž v KInITe od 11/2022 do 7/2022.)

Slosiarova_OzBrain
“Táto stáž mi ponúkla nevšednú intelektuálnu stimuláciu, rôznorodý network a spoločenský dosah, čím mi ukázala, že zaujímavé možnosti pre mladých ľudí netreba nutne hľadať za hranicami Slovenska.”

Natália Slosiarová

Aktuálne dokončujem magisterské štúdium na právnickej fakulte UK v Bratislave. Medzi oblasti, o ktoré sa zaujímam patrí najmä regulácia nových technológii, IT právo, súťažné právo či právo duševného vlastníctva. Taktiež sa v KInITe venujem skúmaniu dopadov AI na ľudské práva. O inštitúte a možnosti stáže som sa dozvedela vďaka Leaf Academy alumni sieti. 

Ponorením sa do prostredia výskumu umelej inteligencie mám možnosť získať špecializované znalosti a zručnosti, ktoré sú u IT právnikov čoraz žiadanejšie. Dúfam, že sa aj vďaka týmto odborným znalostiam raz stanem go-to expertkou v oblasti práva AI.

(Stáž v KInITe od 11/2022.)

Spiegel_OzBrain
“Vďaka stáži v KInITe som sa stal súčasťou zohratého výskumného tímu, učil sa a získaval skúsenosti od popredných slovenských vyskumných osobností. Taktiež som spolupracoval na medzinárodnom EÚ projekte. V neposlednom rade som pod vedením skúseného mentora, napísal a publikoval svoj vlastný vedecký článok.”

Michal Spiegel

Som študentom informatiky na Masarykovej univerzite v Brne. Zaujímam sa o spracovanie prirodzeného jazyka, teda o chatboty a iné technológie, ktoré pracujú s ľudským jazykom. O KInITe som sa dozvedel vlastne už pri jeho počiatku a dalo by sa povedať, že dlhú dobu to bol taký môj zabudnutý detský sen.

Verím, že umelá inteligencia raz zmení svet. KInIT má, kvôli svojej komunite naozaj renomovaných odborníkov, najlepšie šance tento potenciál naplniť. Preto viem, že sem patrím a že sú to práve títo ľudia, od ktorých sa chcem učiť byť excelentným výskumníkom.

(Stáž v KInITe od 7/2023.)

Talents_Vesely
“Stáž mi poskytla možnosť pracovať na rozličných projektoch zameraných na aplikáciu modelov umelej inteligencie, ako aj možnosť sa ďalej rozvíjať a rozširovať si vedomosti vo viacerých oblastiach, ktoré ma zaujímajú.”

Marcel Veselý

Som študentom druhého stupňa na fakulte FIIT STU. Zaujímam sa o umelú inteligenciu, nakoľko v danej oblasti dokážem aplikovať svoju kreativitu a zrealizovať unikátne myšlienky, ktorými zároveň pomáham k dosahovaniu nových míľnikov k automatizácii sveta. Moje primárne oblasti záujmu sú počítačové videnie a NLP, ako aj ich vysvetliteľnosť.

Rozhodol som sa stať súčasťou inštitútu KInIT, nakoľko zdieľa rovnaké priority a ciele ako aj ja, a zároveň je plný mladých talentov a skúsených výskumníkov, ktoré zabezpečujú vysokú kvalitu a odbornosť.

(Stáž v KInITe od 10/2021 do 6/2023.)

Výboh_OzBrain
“Stáž mi umožnila nahliadnuť do kuchyne skvele fungujúceho vedeckého tímu a získavať cenné vedomosti. Za najväčšie plus považujem to, že sa priamo podieľam na aplikácii state-of-the-art výskumu do priemyselnej praxe. Vďaka tomu na vlastné oči vidím, aký má veda podiel na inováciách a dopad na každodenný život.”

Martin Výboh

Aktuálne som študentom posledného ročníka magisterského stupňa v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika na FMFI UK v Bratislave. Zaujímam sa o aplikácie klasických metód strojového učenia, hlbokého učenia a analýzy dát v rôznych doménach. Existenciu KInITu registrujem už od úplného počiatku, už vtedy ma veľmi oslovila na Slovensku nevídaná myšlienka nezávislého výskumného inštitútu. Práca v KInITe ma oslovila pre jej jedinečnosť, rozmanitosť a možnosť každý deň posúvať hranice svojich vedomostí ďalej.

(Stáž v KInITe od 07/2023.)