Podporujeme rozvoj mladých
talentov v oblasti AI

Pripravujeme nadaných študentov na budúce
profesionálne zameranie v oblasti technológií a inovácií.

z dane na vzdelávanie študentov pre lepšiu budúcnosť Slovenska

Občianske združenie BrAIn bolo založené s cieľom rozvoja mladých talentov v oblasti informatiky, inteligentných technológií a umelej inteligencie. Založili ho výskumníci z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, ktorí považujú podporu talentu v tejto oblasti za kľúčovú na urýchlenie prenosu technológií a zvýšenie inovácií na Slovensku.

Našou víziou je:

 • aby talentovaní, angažovaní, čestní a podnikaví ľudia vytvárali spoločne lepšie Slovensko
 • prispievať k rozširovaniu poznania v oblasti informatiky a inteligentných technológií s prepojením na spoločenské a humanitné vedy
 • inšpirovať k inovatívnemu mysleniu a rozvíjať talent pre profesionálny život

Vaše 2% z dane pomôžu študentom naplniť svoj potenciál

Podporte nás 2% z dane. Toto sú naše údaje na poukázanie 1% – 3% z dane na vyplnenie tlačív pre právnickú osobu,
fyzickú osobu alebo zamestnanca:

 • Názov organizácie: BrAIn
 • Sídlo: Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava – Staré Mesto
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 54263930
 • Číslo účtu (IBAN): SK57 8330 0000 0024 0234 8500
 • Kontakt: info@ozbrain.sk

Pomáhame rozvoju mladých talentov v oblasti AI

V závislosti od objemu vyzbieraných financií použijeme finančné prostriedky na tieto aktivity:

Prepájame nádejné talenty s expertmi doma aj v zahraničí

 • cestovné náklady a iné náklady súvisiace s prácou na zaujímavom projekte
 • náklady na organizáciu podujatí na prepojenie talentovaných ľudí s firmami, napr. Better_AI meetup

Podporujeme projekty talentovaných študentov

 • úhrada kurzov v oblasti informatiky, inteligentných technológií a umelej inteligencie
 • pokrytie nákladov spojených s prípravou na štúdium v oblastiach, v ktorých potrebuje študent pomôcť

Pomáhame mladým ľuďom dostať sa do sveta

 • úhrada nákladov na zahraničné konferencie, kampusy, stáže, letné školy, pobyty v zahraničí

Rozvíjame komunikačné zručnosti študentov

 • financovanie komunikačných kurzov s cieľom zlepšenia zručností v popularizácii vedeckých poznatkov
 • úhrada priamych nákladov na realizáciu seminárov, prednášok a iných popularizačných aktivít
Talents_Horvathova
“Stáž mi umožnila oboznámiť sa s oblasťou výskumu umelej inteligencie. Dostala som tiež možnosť viesť svoj vlastný projekt pod odborným vedením talentovaných a otvorených ľudí, ktorí sa veľmi radi podelia o svoje znalosti, debatujú a pomáhajú.”

Andrea Horváthová

Na Design Academy Eindhoven som študovala dizajn nových médií. Tam som mala možnosť pracovať na mnohých dizajnových projektoch zameraných na výskum. Počas štúdia na univerzite som skúmala témy súvisiace so strojovým učením a Big Data, a to ma priviedlo k tomu prihlásiť na stáž v KInITe.

​​Počas stáže som začala pracovať na projekte, ktorý som sama iniciovala, a tak som sa sama priblížila k téme výskumu. Po ukončení štúdia som sa rozhodla prijať ponuku pracovať v inštitúte na plný úväzok ako komunikačná špecialistka a vizuálna dizajnérka.

Talents_Vesely
“Stáž mi poskytla možnosť pracovať na rozličných projektoch zameraných na aplikáciu modelov umelej inteligencie, ako aj možnosť sa ďalej rozvíjať a rozširovať si vedomosti vo viacerých oblastiach, ktoré ma zaujímajú.”

Marcel Veselý

Som študentom druhého stupňa na fakulte FIIT STU. Zaujímam sa o umelú inteligenciu, nakoľko v danej oblasti dokážem aplikovať svoju kreativitu a zrealizovať unikátne myšlienky, ktorými zároveň pomáham k dosahovaniu nových míľnikov k automatizácii sveta. Moje primárne oblasti záujmu sú počítačové videnie a NLP, ako aj ich vysvetliteľnosť.

Rozhodol som sa stať súčasťou inštitútu KInIT, nakoľko zdieľa rovnaké priority a ciele ako aj ja, a zároveň je plný mladých talentov a skúsených výskumníkov, ktoré zabezpečujú vysokú kvalitu a odbornosť.

Talents_Remis
“Stáž v KInITe je obohacujúca skúsenosť. Zlepšil som sa nielen v programovaní a riešení problémov, ale vďaka práci v tíme aj v reportingu a tímovej spolupráci. Stáž v KInITe by som odporučil vyskúšať každému, kto sa zaujíma o umelú inteligenciu.”

Tomáš Remiš

Momentálne študujem na Gymnáziu Jura Hronca a v budúcnosti by som sa chcel venovať dátovej vede. O KInITe som sa dozvedel v roku 2022, keď moja škola dostala ponuku na exkurziu KInITu.

Na stáž som sa rozhodol prihlásiť nielen preto, že sa zaujímam o umelú inteligenciu, ale aj preto, že som veril, že KInIT mi poskytne jedinečnú príležitosť zdokonaliť sa v programovaní a naučiť sa nové koncepty, s ktorými by som inak neprišiel do kontaktu.

Talents_Melisek
“Mám možnosť učiť sa od tých najlepších a spolupracovať s odborníkmi. Veľkým prínosom je široké spektrum zdieľania znalostí a osobného rozvoja, či už je to v rámci účasti na seminároch alebo diskusie s PhD študentami. Snažím sa odniesť si z každej príležitosti toho čo najviac a naučiť sa niečo nové. To odporúčam každému, kto študuje a uvažuje o stáži.”

Martin Melišek

Ako študent informatiky na FIIT STU som mal prvú príležitosť stretnúť sa s pedagógmi, ktorí pôsobili na fakulte a neskôr sa stali súčasťou KInITu. Už vtedy ma upútala ich zanietenosť, odbornosť a zmysel pre odovzdanie znalostí študentom. Po pár rokoch štúdia som sa rozhodol začať svoju profesionálnu kariéru a osloviť práve KInIT, kde sa našla vhodná pozícia pre študenta so zameraním na prácu na medzinárodnom projekte. Zaujal ma najmä výskum v rôznorodých oblastiach ako napr. boj proti dezinformáciám s využitím umelej inteligencie.

Talents_Hromadka
“Stáž v KInITe je zábavná, občas náročná, avšak stojí za to. Mal som možnosť spolupracovať a učiť sa od úžasných ľudí, vďaka ktorým som sa cítil ako súčasť tímu. Po realizácii dvoch veľkých výskumných projektov som nadobudol neoceniteľné teoretické a praktické zručnosti a nový zápal do mojej kariéry. Stáž v KInITe je skúsenosť, ktorá sa ťažko vyrovná akejkoľvek inej.”

Timo Hromádka

Študoval som informatiku na King’s College v Londýne. V rámci bakalárskej práce som sa zaoberal detekciou falošných správ. Bolo pre mňa neuveriteľné, ako sa počítače dokážu naučiť porozumieť nielen číslam, ale aj textu – je na tom niečo fascinujúce. Do KInITu som sa rozhodol prihlásiť kvôli rôznorodým a zaujímavým projektom. Po tom, ako som na univerzite získal prvotný obraz ako viesť výskum, som to chcel zažiť na vyššej úrovni, ktorá bude mať vplyv na svet. A to doslova.

Talents_Gavornik
“Stáž v KInITe mi umožnila realizovať môj záujem o previazanosti technológií so spoločnosťou. Získal som praktické skúsenosti s vykonávaním etického hodnotenia systémov umelej inteligencie. Keďže pochádzam zo spoločenskovedného prostredia, bolo mi poskytnuté stimulujúce prostredie, ktoré podporuje a oceňuje interdisciplinaritu ako kľúčový prvok vedeckého výskumu na svetovej úrovni.”

Adrián Gavorník

Študoval som interdisciplinárny program spoločenských vied na Maastrichtskej univerzite. Postupom času sa môj záujem zúžil na štúdium vzťahov medzi technológiami a spoločnosťou a vplyvov rôznych naratívov na vedu a technológie, a to najmä na disruptívne technológie, ako je AI. V súčasnosti v tomto úsilí pokračujem štúdiom na Viedenskej univerzite. Som presvedčený, že odborné znalosti z oblasti spoločenských vied sú nevyhnutnou a cennou súčasťou toho, aby sa AI vyvíjala a zavádzala spôsobom, ktorý bude prospešný pre všetkých.